Main Menu

Untitled Document

Untitled Document
Our Headquarter 
  Kenya Rural Roads Authority,
  Blueshield Towers,
  Upperhill, 6th Floor,
  P.o. Box 48151-00100, 
  Nairobi. Kenya.
Our Contacts
 Email:kerra@kerra.go.ke
 Tel: +254(20)8013846/ 2710451/
2710464
Mobile: +254 724 735 568 

Who is Online

We have 30 guests online

 
 

Kiswahili Version

 

DIBAJI

Mkataba huu wa huduma kwa wateja ni maelezo kuhusu nia ya Kenya Rural Roads Authority (KeRRA) kutoa huduma bora zaidi kwa wateja na washika dau

 

MAONO YETU

Kuwa mtoa huduma wa barabara za vijiji zilizo bora, zenye usalama, za kutosha, na zenye ufanisi .

 

WITO WETU

Kuendeleza, kujenga, kukarabati na kusimamia barabara za vijiji ili kuleta maendeleo ya kijamii, ya kiuchumi, na ya kudumu.

 

MAADILI YETU

Kama Taasisi ya umma, tumejitolea kutoa huduma za hali ya utalaamu wa juu kwa wateja wetu. Uongozi wa Bodi ya Wakurugenzi unafuata maadili yafuatayo :

 • Uadilifu
 • Utaalam
 • Uongozi
 • Ubinifu
 • Utendaji kazi wa pamoja
 • Uaminifu kwa kutoa huduma
 • Uwakili wa mazingira na wa kiijamii

TUMEJITOLEA:

Kujenga, kukarabati, na kusimamia barabara za vijiji tukitumia fedha zilizotengwa;

Kuwasiliana na washirika kuhakikisha kwamba ujenzi na ukarabati wa barabara za vijiji umetekelezwa kwa haraka iwezekanavyo;

Kutotumia mashine mahala ambapo ajira za mkono zita kamilisha lengo, na kuhusisha wafanyi biashara wetu iwezekanavyo ;

Kuongeza na kueneza uwezo kwa kuwezesha elimu ya wakandarasi na wataalam wa kuajiriwa ;

Kutoa malipo ya madai halali ndani ya siku thelathini (30) tangu kupokea hati sahihi ya madai, na kuthibitshwa na kamati za kupokea, ama vile mikataba kati yetu na wauzaji wa bidha na huduma zinavosisitiza

 

Fuata mikataba yetu;

Tumia taarifa za mrejesho kama funzo na nafasi ya kuboresha huduma zetu; Karibisha malalamishi yenu na kuyatatua;

 

Kutoka jumatatu hadi ijumaa, tuta shughulikia umma kutoka saa mbili za asubuhi mpaka saa saba, na kutoka saa nane mpaka saa kumi na moja za jioni, , isipokuwa siku za likizo.

Kukiri kupokea barua pepe ndani ya masaa ishirini na nne, ikitegemea mtandao wa internet kuweko;

Kushughulikia na kuhifadhi taarifa za wateja kwa usiri.

 

Wajibu wa Mteja

Kuheshimu watumishi wa Taasisi, taratibu na kanuni zilipo;

Kutopotosha watumishi wa Taasisi na rushwa;

Kutowa mawasiliano ya wazi ili kuwezesha watumishi wa taasisi kutoa huduma bora;

Kuto haribu njia nyembamba au njia pande za barabara kwa kuendesha au kusimamisha magari hapo;

Kuto panga mizigo juu ya magari kuzidi kiwango cha uzito uliyokubalika;

Kuto endeleza mpaka ya rizavi ya barabara za vijiji au kujenga miundo isiyo halali hapo

Kutozuia mifreji ya maji bonde iloyo jengwa pande ya barabara za vijiji ;

Kutofunga barabara za vijiji na vijia kwa kuweka maonyesho ya kibiashara au vizuizi vingene

Malalamiko, taarifa ya mrejesho, na maoni

Tunakaribisha taarifa ya mrejesho, malalamiko, utambulisho na maoni kuhusu uboreshaji wa huduma zetu. Mawasiliano yanaweza kufanywa kwa njia ya simu, kinakilishi, barua, au barua pepe kwa anuani zifuatazo:

 

Mkurugenzi Mkuu,

Kenya Rural Roads Authority

S.L.P. 48151-00100

NAIROBI

 

Simu: +254 -020-8013846/2710464

Kinakilishi: +254-20-4451866

Barua Pepe : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Tovuti: www.kerra.go.ke

 

 Au:

 Menaja, Mawasiliano na Uhusiano Mwema

Simu: +254 -020-8013846

 
Tuesday, 23 January 2018
Untitled Document

Social Media

 
 

Quick Links

Roads Network Map

Untitled Document
Untitled Document
.:: Kenya Rural Roads Authority is a Corruption Free Zone! ::.

Main Links

External Links

Quick Links

Contacts

Home
Who We Are
The Board
Our Role
Message from the Chairman
Directors Generals's Message
Service Charter
English Version
Kiswahili Version
Vision 2030 Goals
KeRRA Regions
Job Opportunities
FAQs
Photogallery
Downloads
 Tenders 
MOT&I Link opens new window
Kenya Roads Board Link opens new window
KeNHA Link opens new window
KuRRA Link opens new window
Staff Mails     
Feedback Form     
Sitemap
Our Location 
Kenya Rural Roads Authority,
Blueshield Towers,
Upperhill, 6th Floor,
P.o. Box 48151-00100, 
Nairobi. Kenya.
Our Contacts
Tel: +254 (20) 2710464
Email: kerra@kerra.go.ke
       
      
 
Copyright © 2014. Kenya Rural Roads Authority. All Rights Reserved.